Задачи логопеда в школе

01.09.2020 Редактор 0

Что логопед делает в школе?  Основное направление работы учителя-логопеда в школе – это коррекция нарушений чтения и письма, а также профилактика (предупреждение) этих нарушений, которые . . .

ҚАУІПКЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

03.04.2019 Редактор 0

Біраз мерзімнен соң мектепте демалыс басталады. Балаларда бос уақыт пайда боладыі. Электр құралдарын пайдалану кезінде Қауіпсіздік техникасын сақтау ережелерін және  басқа да САҚТАЛУҒА тиісті қарапайым . . .