Ақсу қаласының №3 арнайы мектеп интернаты
Үйде оқыту
Үйде оқитын оқушылардың ойын арқылы ұсақ қол моторикасын дамыту.

Қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларға толық қанды білім алу үшін білім беру саласы болсын, медициналық сала болсын қажетті жағдай туғызып отыр. Үйден оқытатын мұғалімнің басты міндеті -оқушының білімге деген қызығушылығын оятып, шамасына қарай білім алуына бағыттау. Мұғалім мүмкіндігі шектеулі үйден оқитын балаларға білім беру үшін, алдымен диагнозымен жетік танысып, өзіндік ерекшеліктерін анықтау қажет. Содан соң арнайы бағдарламаға сүйеніп жеке бағдарлама құрастырады.

Көбірек оқу...
 
Развитие познавательных способностей на занятиях по обучению грамоте у детей с особыми образовательными потребностями

Развитие познавательных способностей на занятиях по обучению грамоте у детей с особыми образовательными потребностями.

Следуя рекомендациям известного психолога Выгодского Л.С. – обучение грамоте надо начинать в период становления психических функции детей. Наиболее эффективным для использования богатых возможностей ребёнка в освоении грамоты является возраст 4-5 лет, так называемый период «языковой одарённости», (для детей с особыми образовательными потребностями это приемлемо) особой восприимчивости ребенка к речи. Необходимо вовремя  удовлетворять познавательный интерес ребёнка и направлять его желание и волю на овладение важными для школьного обучения умениями: проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, мыслить логически.

Көбірек оқу...
 
Үйден оқытатын мұғалімдер

Көбірек оқу...